Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Πρώτο στην Ελλάδα, το ΧΚΚ απέκτησε το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πανηγυρίζει για την απόκτηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, 

που απέκτησε πρώτο στην Ελλάδα, έχοντας εκπληρώσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και σε συμμόρφωση με όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος.

 Το Σήμα, που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας δουλειάς της διοίκησης του ΧΚΚ,
 αποδείχνει την προσήλωση του ΧΚΚ στην ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών του καθώς και το σεβασμό στο περιβάλλον.