Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Σύνθεση ΝΕΟΥ Δ.Σ. του Τουριστικού Συλλόγου Χιονοδρομίας [snowclub.gr]
Μετά την  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μελών του Ελληνικού Συλλόγου Τουριστικής Χιονοδρομίας,

το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
                                                                 Παππάς Δημήτρης                                                                        
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
 Στρεμμένος Άρης

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Σουμάνη Ισιδώρα

ΤΑΜΙΑΣ:
Παππούς Γεώργιος

Α' ΜΕΛΟΣ: 
Σπάτα Μαρία
Β' ΜΕΛΟΣ:
Μουσουλίδης Δαμιανός
Γ' ΜΕΛΟΣ:
 Αγαθόπουλος Νικόλαος

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.:
Αλεξάκης Βασίλειος 
Κοινωνα Αμαλία

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Σ.:
Λυγγίτσος Αλέξιος
Μαγκριώτης Αλέξιος

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, εύχεται σε όλους να έχουν μια εποικοδομητική συνεργασία, με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη της χιονοδρομίας και του Ελληνικού χειμερινού Τουρισμού.